Стъклопакети

Стъклопакета е 80% от Вашият нов прозорец!

Warm Edge

Vitrage Warm Edge

Стъпка по стъпка:

  • Изберете най- подходящата система за Вашият проект.
  • Като имате в предвид изложението, етажа и шума – изберете параметри на стъклопакета – те варират от 24 мм до 52 мм.
  • Изберете стъклопакет с две или три стъкла.
  • Ние ще ви консултираме за видовете стъкла, техните комбинации и свойства.
  • За перфектна шумо и топло изолация са подходящи комбинации от стъкла с различни дебелини.
  • Добавяне на аргон или друг газ в стъклопакета би повишил тези параметри макар и временно.
  • Желателно е поне едно от стъклата да бъде енергийно.
  • Изберете стъклопакети с “топъл дистанционер” – те намаляват топлообмена и появата на конденз.

Стъклопакет с топъл дистанционер

Декорация на стъклопакети – шпроси

Шпросите могат да бъдат различни видове с различни дебелини и цветове.

Някои от тях се разполагат в камерата на стъклопакета, други разделят стъклопакета и трети се монтират двустранно на стъклопакета без да нарушават неговата цялост.

Шпроси

Шпроси в стъклопакет

20
години

РУСГЕР