Пасивна къща

Пасивна къща с REHAU GENEO

Прозорците GENEO са уникален продукт без аналог на пазара на прозоречни системи. Разработен е по иновативна технология от високотехнологичният материал RAU–FIPRO. Това е стъклопластен материал, който завишава якостните качества на профила. Възможност за замяна на металната армировка с термомодули за повишаване на топлоизолационните характеристики.

REHAU GENEO е сертифициран профил за пасивни сгради и сгради с нископотребление на енергия.

Основни компоненти определени от Института за пасивни сгради в Дармщат Германия се свеждат до:

  • Трислоен ,енергоефективен стъклопакет
  • Топлоизолиран прозоречен профил
  • Термично изолиран дистанционер
  • Монтаж без допускане на термични мостове
  • Помощни материали за осигуряване херметичност на прозореца

Пасивна къща

Прозорци на пасивна къща

20
години

РУСГЕР